Kancelaria

W ramach prowadzonej od 1998 r.  praktyki adwokackiej Adwokat Tomasz R. Weigt świadczył i nadal świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz: Miasta Bolesławiec – Urzędu Miasta Powiatu Bolesławieckiego – Starostwa Bolesławieckiego, Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, NSZZ “Solidarność” w Bolesławcu, Zakładu Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, Jednostką Wojskową nr 1145 w Bolesławcu, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Biblioteką Miejską w Bolesławcu, BZ WBK SA Oddział w Bolesławcu, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Związku Zawodowego Psychologów przy WSdNiPCh w Bolesławcu, Medycznego Studium Zawodowego im. L. Hirszfelda w Bolesławcu, Stowarzyszenia Przeciw Przemocy „RAZEM” w Bolesławcu, Huty Szkła „Lucyna” w Obornikach, Syndyka Masy Upadłości „Towarzystwa Finansowo – Leasingowego” S.A. we Wrocławiu, Syndyka Masy Upadłości „Wamaro” we Wrocławiu, Syndyka Masy Upadłości „Leasing Corporation” Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlanego „INKOBUD” Sp. z o.o. w Złotoryi, Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Domem Dziennego Pobytu „Senior” w Bolesławcu, II Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz samorządowymi komitetami wyborczymi.

Od roku 2006 pełni funkcje w radach nadzorczych spółek: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, Zakłady Ceramiczne w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu.

OBSŁUGIWANE FIRMY
 • Miasto Bolesławiec – Urząd Miasta Bolesławiec
 • Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu
 • Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
 • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
 • Biblioteka Miejska w Bolesławcu
 • NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu
 • Jednostka Wojskowa nr 1145 w Bolesławcu
 • Powiat Bolesławiecki – Starostwo Powiatowe
 • BZ WBK SA Oddział w Bolesławcu
 • Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Bolesławcu
 • II Środowiskowy Dom Pomocy w Bolesławcu
 • Związek Zawodowy Psychologów przy WSdNiPCh w Bolesławcu
 • Medyczne Studium Zawodowe im. L. Hirszfelda w Bolesławcu
 • Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „RAZEM” w Bolesławcu
 • Huta Szkła „Lucyna” w Obornikach
 • Syndyk Masy Upadłości „Towarzystwa Finansowo – Leasingowego” S.A. we Wrocławiu
 • Syndyk Masy Upadłości „Wamaro” we Wrocławiu
 • Syndyk Masy Upadłości „Leasing Corporation” Sp. z o.o. we Wrocławiu
Skontaktuj się z nami
Wieloletnie doświadczenie pomaga nam dobierać skuteczny plan zindywidualizowanej pomocy prawnej.
NASZ ZESPÓŁ

Kancelaria Adwokata Tomasza R. Weigt działa od 1998 r., świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie, opartym na doświadczeniu oraz wiedzy.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w trzech językach: polskim, francuskim i angielskim – w pełnym zakresie działalności, zarówno stałej obsługi prawnej jak również doraźnej pomocy.

Obsługę prowadzonej działalności zapewnia zespół prawników w siedzibie przedsiębiorcy oraz w siedzibie Kancelarii. W celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej Kancelaria współpracuje ściśle z trzema kancelariami adwokackimi, z notariuszem, tłumaczami przysięgłymi, doradcą podatkowym, rzeczoznawcami i biegłymi oraz geodetami

Adwokat Tomasz R. Weigt
obsługa w języku francuskim
+1 (987) 1625346
mgr Tomasz Weigt
obsługa w języku angielskim
+1 (987) 1625346
mgr Anna Olszowa
obsługa w języku niemieckim
+1 (987) 1625346
Pytania i odpowiedzi

Czy można uzyskać poradę prawną przez telefon?

Kancelaria może udzielić telefonicznie ogólnej informacji o działalności Kancelarii oraz warunkach udzielenia pomocy prawnej w trakcie indywidualnego spotkania, albo drogą e-mailową, za pomocą formularza, który można znaleźć na stronie Kancelarii w zakładce porady on-line. Porada prawna przez telefon może być udzielona tylko w przypadku stałej współpracy w zakresie obsługi prawnej lub uzupełnienia treści porady prawnej w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Kancelaria nie udziel porad prawnych drogą telefoniczną, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą rzetelności, jak również zagrażałoby dobru klientów.

W jaki sposób można umówić się na spotkanie z Adwokatem?

Osobiście w Kancelarii w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 29, telefonicznie pod numerami telefonów: 75 732 61 91 lub 601 65 39 96 oraz milowo pod adresem weigt@post.pl albo a.olszowa@vp.pl.

Jakimi zasadami kieruje się Kancelaria w swojej pracy?

U podstaw wszystkich podejmowanych w Kancelarii decyzji leży rzetelność, kreatywność, indywidualne podejście, profesjonalizm i skuteczność.

Rzetelność. Pracujemy według najlepszej woli i wiedzy, w sposób solidny i uczciwy, z zachowaniem należytej staranności dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kreatywność. Wykraczamy poza schematy. Szukamy nowych rozwiązań i podnosimy skuteczność w działaniu. Indywidualne podejście. Działamy elastycznie i w sposób otwarty na postulaty i potrzeby każdego klienta. Profesjonalizm. Dysponujemy fachową, stale rozwijaną wiedzą i doświadczeniu, dzięki temu wdrażamy rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom naszych Klientów. Skuteczność. Koncentrujemy się na najefektywniejszych rozwiązaniach w celu rozwiązania sprawy w możliwie najkrótszym terminie.

Jakie jest wynagrodzenie Adwokata za poradę prawną lub za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją i zależy od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy Adwokata, jak również przewidywanego czasu jej trwania. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na to, aby Adwokat prowadził sprawę, porada prawna jest bezpłatna. Kancelaria stosuje wynagrodzenie w systemie częściowego success fee, tj. w zależności od wyniku sprawy.

Czy informacje przekazywane Kancelarii są bezpieczne?

Adwokat jest zobowiązany do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyska w trakcie prowadzenia sprawy. Co więcej, Adwokat nie będzie mógł przyjąć sprawy strony przeciwnej, jeśli wcześniej udzieli porady drugiej stronie.

Czy Kancelaria prowadzi sprawy spoza Bolesławca?

Kancelaria prowadzi sprawy spoza Bolesławca, a także sprawy Polaków mieszkających za granicą kraju i sprawy obcokrajowców w Polsce.

Co należy przygotować i przynieść na spotkanie z Adwokatem?

W celu rozpoznania sprawy należy przygotować i przynieść wszystkie dokumenty związane ze sprawą oraz przegląd stanu faktycznego, który będzie przedmiotem opinii. Można przynieść zarówno oryginały jak i kserokopie lub skany dokumentów.

W jakiej formie można uzyskać pomoc prawną?

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną we wszelkich formach:

– porady i konsultacje prawne – ustne, pisemne, telefoniczne oraz za pomocą e-mail,

– analizy i opinie prawne,

– kompleksowa obsługa negocjacji z kontrahentami Klientów, jak też związkami zawodowymi,

– umowy, uchwały, statuty, regulaminy i inne dokumenty,

– pisma procesowe, apelacje, odwołania, skargi, skargi kasacyjne w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych, karnych skarbowych i administracyjnych,

– skargi konstytucyjne,

– reprezentacja przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi,

– postępowania gospodarcze, cywilne, karne i karne skarbowe.