Usługi
DLA CUDZOZIEMCÓW
Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w języku angielskim i francuskim. Pomoc prawna obejmuje wszelkie sytuacje prawne, w których może wziąć udział cudzoziemiec na terenie Polski.
POLACY ZA GRANICĄ
Pomoc prawna dla Polaków mieszkających i żyjących poza granicami kraju zarówno na terenie państw Unii Europejskiej jak i poza nim.
Różne
Kancelaria świadczy usługi także dla wszelkich innych rodzajów osób prawnych.

Nasze Specjalizacje

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa :

ODSZKODOWANIA
Kancelaria dochodzi odszkodowań: medycznych, pracowniczych, grupowych, wypadkowych, majątkowych, z OC/AC/NNW, za uszczerbek na zdrowiu spowodowany przestępstwem oraz z ubezpieczenia na życie.
Finanse
Kancelaria pomaga uznać za nieważne: zapisy umów kredytowych odzyskać nadpłacone raty kredytu, przekwalifikować kredyt w CHF na kredyt w PLN, czy też odzyskać nienależnie pobrane przez banki składki na ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu własnego.
Nieruchomości
Prawnicy Kancelarii przeprowadzą negocjacje i postępowania sądowe, związane z badaniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno kwestiach cywilnych, jak i administracyjnych, obsługę transakcji oraz obsługę zarządzania nieruchomościami.
ROZWODY SPADKI
Adwokat przeprowadzi: rozwód, separację, podział majątku, wywalczy władzę rodzicielską, alimenty i kontakty z dziećmi. Przeprowadzi podział majątku i wszelkie sprawy spadkowe, w tym o zachowek.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną we wszelkich formach:

  • porady i konsultacje prawne – ustne, pisemne, telefoniczne oraz za pomocą e-mail,
  • analizy i opinie prawne,
  • kompleksowa obsługa negocjacji z kontrahentami Klientów, jak też związkami zawodowymi,
  • umowy, uchwały, statuty, regulaminy i inne dokumenty,
  • pisma procesowe, apelacje, odwołania, skargi, skargi kasacyjne w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych, karnych skarbowych i administracyjnych,
  • skargi konstytucyjne,
  • reprezentacja przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi,
  • postępowania gospodarcze, cywilne, karne i karne skarbowe.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia konsultacji prawnej z adwokatem za pośrednictwem komunikatorów internetowych