Wypadek drogowy. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

wypadek

Media często informują o tragicznych w skutkach wypadkach z udziałem kierowców i pieszych. W takich sprawach zwykle dochodzi do powstania często nieodwracalnych szkód nie tylko w mieniu, ale przede wszystkim do uszczerbku na zdrowiu lub życiu pieszego. Zdarza się także, że sprawca ucieka z miejsca zdarzenia.

Co mogą zrobić bliscy poszkodowanego w wypadku drogowym, także w przypadku gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia?

W pierwszym rzędzie, po zabezpieczeniu dokumentacji wypadku, należy nawiązać i utrzymywać kontakt z  funkcjonariuszem Policji prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawie, bowiem może się okazać, że – jak to ma miejsce w sprawie otwockiej – w wyniku podjętych działań Policja ustali tożsamość pojazdu i jego właściciela, co znacznie ułatwi ustalenie i ukaranie sprawcy. Najlepiej powierzyć prowadzenie postępowania przygotowawczego zawodowemu pełnomocnikowi – adwokatowi, uprawnionemu do prowadzenia wszystkich spraw karnych i cywilnych, które mogą się pojawić w trakcie postępowania. Pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie mógł nie tylko uzyskać informacje o wynikach postępowania, ale także brać czynny udział w postępowaniu poprzez składanie wniosków dowodowych, zażaleń, skarg i podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ustalenia sprawcy wypadku, a przede wszystkim numeru jego polisy ubezpieczeniowej OC.

Bezpośrednia ofiara wypadku będzie bowiem mogła domagać się świadczeń pieniężnych, jak odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta, zarówno od samego sprawcy jak i od firmy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie należy się za wszelkie koszty poniesione wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, tj. koszty leczenia, konsultacji i zabiegów medycznych, dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację, nabycia sprzętu medycznego oraz kosztów opieki osoby trzeciej. Zadośćuczynienie pieniężne należy się za wystąpienie negatywnych skutków wypadku w sferze niematerialnej, zwanych ogólnie doznaną krzywdą, rozumianą jako cierpienie fizyczne i psychiczne. Odpowiednia suma pieniężna, jaka zostanie ustalona w postępowaniu sądowym, będzie odpowiadała indywidualnej sytuacji poszkodowanego i wymaga podjęcia maksymalnie szerokiego wachlarza działań procesowych i faktycznych, zmierzających do przekonania sądu do kwoty mającej złagodzić ujemne doznania i cierpienia poszkodowanego.

Renta uzupełniająca albo renta z tytułu zwiększonych potrzeb, będzie się należała za zmniejszenie dochodów lub powstanie zwiększonych potrzeb w wyniku wypadku.

Warto wiedzieć, że świadczenie pieniężne z polisy sprawcy będzie się również należało bliskim osoby, która w wyniku wypadku zmarła. Podstawą żądania w takim wypadku będzie zrekompensowanie bliskim krzywdy moralnej, osobistej. Sądy akceptują pogląd, iż śmierć w wypadku osoby bliskiej, np. dziecka, oznacza nie tylko utratę członka rodziny, ale również osoby, na której wsparcie w przyszłości będzie można liczyć, zarówno materialne jak i psychiczne.

Jeżeli działania Policji nie przyniosą efektu w postaci ustalenia sprawcy wypadku i sprawa karna zostanie umorzona, poszkodowanemu lub jego rodzinie pozostaje skierowanie sprawy o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz jednak wypłaca jedynie odszkodowania tylko za materialne szkody na osobie (m.in. koszty leczenia, rehabilitacji) pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.